Frakt – Retur – Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Version 2019:1 gäller från och med den 1 augusti 2019 

 

Som konsument som handlar hos Octane Nordic AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

 1. Tillämplighet

Octane Nordic AB, i delar nedan kallat Motorsportshopen.se.

Motorsportshopen.se:s Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Konsument gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Motorsportshopen.se publicerade försäljningsvillkor. För företagskunder gäller Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Företag.

 1. Produktinformation

Varorna som presenteras på Motorsportshopen.se:s webbsida utgör Motorsportshopen.se:s ordinarie sortiment, med undantag av det som markerats som beställningsvara. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Motorsportshopen.se:s webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Generell information om produkterna på Motorsportshopen.se:s webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida. Motorsportshopen.se hänvisar till produktmanualen, alternativt via förfrågan genom vårt kontaktformulär.  För digital mjukvara hänvisar Motorsportshopen.se till produktförpackningen för utförlig information om vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala innehållet.

 1. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Motorsportshopen.se:s webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och inkluderar moms.

Motorsportshopen.se äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Motorsportshopen.se och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som är valbara samt kostnader för detta.

Mer information om fraktkostnad finner du här

 1. Betalningsvillkor

Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på Motorsportshopen.se:s webbsida innebär ett betalningsansvar.

Betalning kan erläggas med kontokort utfärdat i Sverige eller genom direktbetalning via internetbank via Swedbank, Handelsbanken, Nordea eller SEB. Som kund kan du även välja betalning mot faktura eller delbetalning/konto. Sådan betalning administreras av DIBS Payment Services i Göteborg AB som i dessa fall ansvarar för kreditbedömning, avisering och mottagande av betalning. Notera att fordran i dessa fall kommer att överlåtas till DIBS Payment Services i Göteborg AB och betalning med befriande verkan kan därför bara ske till DIBS Payment Services i Göteborg AB på det konto som anges på fakturan. Motorsportshopen.se förbehåller sig rätten att inte i samtliga fall erbjuda alla betalsätt. Vid betalning via faktura/delbetalning kan en kreditprövning komma att göras.

Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt DIBS Payment Services i Göteborg AB:s villkor för faktura och delbetalning/konto.

Mer information om våra betalningsvillkor finner du här

 1. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Motorsportshopen.se accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Tack för din beställning” via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Motorsportshopen.se:s lager, erhåller du via e-post en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

 1. Ändring/avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras hos Motorsportshopen.se, dvs. fram till dess att du mottar en orderbekräftelse. Ändring kan ske per telefon till 0703-909039 eller per e-post: info@motorsportshopen.se . Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt utlämningsställe. Avbeställning ska meddelas Motorsportshopen.se per e-post till info@motorsportshopen.se. Om ordern har hunnit expedieras av Motorsportshopen.se kan du dock komma att debiteras kostnad för outlöst paket (f.n. 313 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader Motorsportshopen.se haft med anledning av avbeställningen.

 1. Leverans

En order avseende en produkt som finns i lager som mottas före klockan 13.00 en vardag expedieras i regel samma dag.

Leveranstid som anges till 1-2 dagar i webbutiken innebär att Motorsportshopen.se normalt kan skicka varan inom 2 dagar efter beställning. Lagerstatus ”Beställningsvara” innebär att varan kan ha en längre leveranstid. Om en leverans är försenad meddelar Motorsportshopen.se dig om detta genom meddelande till den e-postadress du angivit. Information lämnas även om ny leveranstid. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar den nya föreslagna leveranstiden genom att kontakta Motorsportshopen.se på 0703-909039.

Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset.

Order hos Motorsportshopen.se kan inte dellevereras. 

Om paket ska lösas ut får du via avisering information om var och när paketet ska lösas ut. Motorsportshopen.se står risken för varan tills varan är utlämnad till dig.

Leverans kan endast ske inom Sverige.

Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 313 kr (inklusive moms) för att täcka Motorsportshopen.se:s kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

Mer information om våra leveransvillkor finner du här

 1. Ångerrätt

Vid köp av varor från Motorsportshopen.se har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Motorsportshopen.se lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas datorprogram samt ljud- och bildupptagningar då försegling/plombering brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t.ex. serienummer). Från ångerrätten undantas vidare beställningsvaror, som inte tillhandahålls som lagervaror. Dessa markeras som beställningsvaror i webbutiken och varor som anpassats efter kundbehov i beställningen.

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Motorsportshopen.se, företrädesvis via mitt konto/orderhistorik på Motorsportshopen.se:s webbsida och där skapa ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Du kan också meddela Motorsportshopen.se om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till Motorsportshopen.se. Blanketten hittar du här. Blanketten skickas till Octane Nordic AB på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Motorsportshopen.se inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Motorsportshopen.se.

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Motorsportshopen.se inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Motorsportshopen.se för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

 1. Öppet köp

För varor ur Motorsportshopen.se:s ordinarie sortiment accepterar Motorsportshopen.se retur mot full återbetalning av det belopp som du betalat för varan i upp till 30 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten inte vara öppnad, använd eller förstörd.

 1. Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Motorsportshopen.se. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter mottagandet av en vara.

En reklamation görs via mitt konto/orderhistorik på Motorsportshopen.se:s webbsida, där du skapar ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Notera att erhållande av ett returnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till Motorsportshopen.se. Ditt returnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit Motorsportshopen.se tillhanda.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Motorsportshopen.se dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader). Återbetalning sker så snart som möjligt och inte senare än inom 14 dagar från det att Motorsportshopen.se tagit emot varan från dig och konstaterat att du haft rätt att reklamera ditt köp.

Motorsportshopen.se kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Motorsportshopen.se:s kostnader för returen.

 1. Retur

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) skall återsändas i originalförpackning, samt väl förpackade i av fraktbolagets godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Varor som levererats på pall måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit Motorsportshopen.se tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad.

Vid retur med av Motorsportshopen.se utsänd adresslapp (som erhålls vid kontakt med Motorsportshopen.se avseende ångerrätt) står Motorsportshopen.se risken för varan från det att du lämnar den på posten.

Returer skickas till följande adress: 

Octane Nordic AB 

Brålandsvägen 17

444 60 Stora Höga

Mer information om retur finner du här

 1. Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till Motorsportshopen.se på 0703-909039. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Motorsportshopen.se enligt ovan.

 1. Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av Motorsportshopen.se direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Motorsportshopen.se lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

 1. Ansvar för fel

Motorsportshopen.se:s ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932). Ytterligare rättigheter för dig som kund kan dock följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Motorsportshopen.se ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda våra produkter eller information kring dem, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information eller vara som finns tillgänglig på Motorsportshopen.se:s webbsida.

 1. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har Motorsportshopen.se rätt att hänvisa dig till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. 

 1. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Motorsportshopen.se:s webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Motorsportshopen.se detta och att byta ditt lösenord.

Fullständiga villkor för konto på Motorsportshopen.se:s webbsida framgår av .

 1. Personuppgifter

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av Motorsportens Integritetspolicy

 1. Särskilda villkor för programvaror

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Motorsportshopen.se:s webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av programvara erhåller du som kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som medföljer/ingår i programvaran.

 1. Immateriella rättigheter

Innehållet på Motorsportshopen.se:s webbsida ägs av Motorsportshopen.se eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Motorsportshopen.se.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Motorsportshopen.se.

 1. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Motorsportshopen.se:s webbsida möjliggör för besökare att lämna Motorsportshopen.se:s webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Motorsportshopen.se och Motorsportshopen.se bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Motorsportshopen.se tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Motorsportshopen.se av aktuell webbsida.

 1. Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Motorsportshopen.se har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

 1. Övrigt

Motorsportshopen.se kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Motorsportshopen.se:s kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

Motorsportshopen.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Motorsportshopen.se:s webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Motorsportshopen.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

 1. Konsumentklagomål

Om din produkt är felaktig är du alltid välkommen att kontakta Motorsportshopen.ses kundservice. Du når vår kundservice på telefonnummer 0703-909039, via kontaktformuläret på vår hemsida eller genom anmälan via ditt kundkonto. 

Om du efter kontakten med kundservice fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för klagomål. ARN är ett alternativt tvistlösningsorgan som Motorsportshopen.se har åtagit sig att lösa tvister genom. Du når ARN på följande adress:

Allmänna Reklamationsnämnden 

Box 174 

101 23 Stockholm

Information om hur du upprättar en anmälan hittar du på arn.se/om-arn/anmalan.

 1. Kontakta oss

Octane Nordic AB 

Adress: Brålandsvägen 17, 444 60, Stora Höga 

Motorsportshopen.se:s kundtjänst telefon: 0703-909039 

E-post: info@motorsportshopen.se

Organisationsnummer: 559197-7169

Mervärdesskattenummer: SE559197716901